Realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Realizacja projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku informuje, że podpisał umowę przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów, z Samorządem Województwa Małopolskiego. Umowa związana jest z realizacją operacji w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Tytuł operacji: Świetlicowy Kwartet na Przedgórzu – wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Jadowniki, Mokrzyska, Sterkowiec i Poręba Spytkowska, której celem jest poprawa jakości życia na terenach wiejskich oraz zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do świetlic w wyżej wymienionych miejscowościach. Realizowany projekt przyczyni się do zachowania i kultywowania tradycji i zwyczajów „Małych Ojczyzn” oraz wzmocni tożsamość lokalną. Świetlice zostały wyposażone w telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, laptopy, DVD i ekrany ze statywami. Tym samym poprawiły się walory estetyczne placówek. Stały się one bardziej atrakcyjne dla mieszkańców wsi. Wyposażenie świetlic wpływa na integrację społeczności lokalnej oraz wzbogacenie oferty kulturalno – edukacyjnej gminy Brzesko i całego obszaru LGD Kwartet na Przedgórzu. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest m.in. na prezentacje multimedialne związane z regionem, co przyczynia się do utrwalenia dziedzictwa kulturowego.

Miejski Ośrodek Kultury informuje, że realizuje już drugi projekt osi 4 “Leader’a”, działania 4.1. Nosi on tytuł “Folklor łączy pokolenia – zakup strojów ludowych oraz organizacja Międzypowiatowego Spotkania z Folklorem”. W ramach tego projektu zakupiliśmy stroje ludowe dla Zespołów Pieśni i Tańca: Jadowniczanie i Porębianie, działających w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury. Zespół Porębianie otrzymał stroje łowickie damskie i męskie dla ośmiu par tanecznych oraz kierezyje krakowsko-zaborowską, natomisat dla Jadowniczan zakupione zostały elementy strojów krakowskich damskich i męskich, a także elementy strojów rzeszowskich (spódnice, bluzki, koszule).

W ramach projektu odbyły się “Międzypowiatowe Spotkania z Folklorem”. Pierwsze spotkanie miało miejsce 18 listopada 2012. Na scenie RCKB zaprezentowały się rodzime zespoły: Jadowniczanie, Porębianie i Krakowiacy Ziemi Brzeskiej oraz zaproszone zespoły: Grupa Regionalna Michalczowa i ZPiT Nowa Huta. A 19 listopada Jadowniczanie, Porębianie i Krakowiacy Ziemi Brzeskiej występowali przed młodzieżą brzeskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Liczba osób zaangażowanych w projekt i uczestniczących w nim wynosiła około 2000 osób. Organizacja imprezy oraz zakup strojów przyczyniły się do krzewienia, zachowania i kultywowania lokalnych tradycji, zwyczajów i kultury ludowej, integrowały i rozwijały życie kulturalne miasta i gminy oraz wzmacniały tożsamość lokalną. Wzrósł także poziom uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalno-artystycznych. Zakup strojów przyczynił się do poszerzenia oferty zespołów, zwiększył też atrakcyjność występów.

Informacje na temat realizacji projektu zamieszono na stronach internetowych MOK, Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku i lokalnej gazecie BIM.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z “Międzypowiatowych Spotkań z Folklorem”

Kategoria: Aktualności
Data: 18 Lis 2012