Polityka bezpieczeństwa

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zastrzega sobie możliwość upublicznienia (w ramach fotorelacji) zdjęć z imprez organizowanych w ramach realizacji jego zadań statutowych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej, stronie miasta i w prasie lokalnej.

Jednocześnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Kultury w Brzesku informuje, że osoby nie wyrażające zgody na utrwalenie i upublicznienie wizerunku w wyżej wskazany sposób powinny niezwłocznie poinformować o swoim zastrzeżeniu Miejski Ośrodek Kultury na piśmie.