23 kwietnia 2017 – 4. Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla dzieci i młodzieży im. Z. Noskowskiego

fot. K. Wójcik