18 października – INDIALUCIA w Pałacu Goetz

fot. K.Wójcik