Działalność

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, kultywowanie rodzimego folkloru, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Realizując powyższe założenia, jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się, a także dorosłych. Placówka chce sprostać twórczym potrzebom społeczności Brzeska i okolic. Naszym najważniejszym celem jest proponowanie uczestnikom nowych, atrakcyjnych zajęć.

ZAKRES DZIAŁAŃ MOK:
– organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i plenerowych
– organizacja koncertów, wieczorów teatralno-muzycznych, spotkań autorskich
– organizacja wystaw malarstwa, fotografii, grafiki, rzeźby
– organizacja przeglądów, konkursów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
– organizacja wyjazdów do teatru (5 razy w roku)
– edukacja regionalna (prelekcje dla młodzieży szkół z Brzeska i gminy na temat zabytków, historii, twórczości naszego regionu)
– inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości
– podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych
– działalność instruktażowo – metodyczna
– inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości
– promocje książek
– działalność wydawnicza (BIM)

PROPOZYCJE STAŁYCH ZAJĘĆ:
– nauka gry na instrumentach klawiszowych
– nauka gry na gitarze akustycznej i klasycznej
– nauka gry na instrumentach dętych
– nauka gry na skrzypcach
– koło plastyczne
– zajęcia plastyczne dla adeptów szkół wyższych
– koło szachowe
– koło fotograficzne
– zajęcia taneczne
– Dziecięca Akademia Artystyczna (blok programowy dla dzieci w wieku 5-6 lat)
– balet
– aerobik dla pań
– joga
– zajęcia wokalno-muzyczne
– lekcje emisji głosu i umuzykalnienia

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO I FERII ZIMOWYCH W MOK:
Zajęcia profilaktyczne, taneczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na basen, do kina, konkursy.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I WIEJSKICH:
– organizacja imprez artystycznych w swoich środowiskach
– stała współpraca z instruktorami MOK
– prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych
– gry i zabawy sportowe, konkursy tematyczne
– organizacja wycieczek, wyjazdów do teatru
– zajęcia profilaktyczne
– udział dzieci i młodzieży w imprezach organizowanych przez MOK
– promowanie twórczości ludowej
– przegląd rękodzieła artystycznego i młodych talentów
– udział w Dożynkach Powiatowych
– prowadzenie zespołów regionalnych

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury działają:
– Brzeski Magazyn Informacyjny – redaktor naczelna Ewelina Stępień
– Muzeum Regionalne – kustosz Jerzy Wyczesany
– Uniwersytet Trzeciego Wieku – przewodniczący Józef Witek
– Miejska Orkiestra Dęta – kapelmistrz Wiesław Porwisz
– “Porębianie” – pod kierunkiem Marii Karaś
– “Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” – pod kierunkiem Heleny Jewuły

Z Miejskim Ośrodkiem Kultury współpracują:

– Bogusława Frankowicz – instruktor tańca towarzyskiego
– Dorota Thomas – instruktor tańca towarzyskiego
– Edyta Korus – instruktor tańca klasycznego
– Ryszard Jękot – sędzia szachowy
– Artur Gawenda – fotograf, prowadzący kółko fotograficzne
– Kinga Frankowicz – instruktor fitness
– Tadeusz Nowak – instruktor jogi
– Agnieszka Piekarz – nauczyciel śpiewu
– Małgorzata Nawrot – nauczyciel śpiewu
– Firma KreaTech – instruktorzy robotyki