Działalność

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, kultywowanie rodzimego folkloru, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Realizując powyższe założenia, jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się, a także dorosłych. Placówka chce sprostać twórczym potrzebom społeczności Brzeska i okolic. Naszym najważniejszym celem jest proponowanie uczestnikom nowych, atrakcyjnych zajęć.

ZAKRES DZIAŁAŃ MOK:
– organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i plenerowych,
– organizacja koncertów, wieczorów teatralno-muzycznych, spotkań autorskich,
– organizacja wystaw malarstwa, fotografii, grafiki, rzeźby,
– organizacja przeglądów, konkursów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
– organizacja wyjazdów do teatru (5 razy w roku),
– edukacja regionalna (prelekcje dla młodzieży szkół z Brzeska i gminy na temat zabytków, historii, twórczości naszego regionu),
– inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości,
– podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,
– działalność instruktażowo – metodyczna,
– inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości,
– promocje książek,
– działalność wydawnicza (BIM).

PROPOZYCJE STAŁYCH ZAJĘĆ:
– nauka gry na instrumentach klawiszowych,
– nauka gry na gitarze akustycznej i klasycznej,
– nauka gry na instrumentach dętych,
– nauka gry na skrzypcach,
– koło plastyczne,
– zajęcia plastyczne dla adeptów szkół wyższych,
– koło teatralne,
– koło szachowe,
– koło fotograficzne,
– grafika komputerowa,
– Akademia Dźwięku – obsługa komputerowych programów muzycznych,
– koła taneczne (cheerleaderki, taniec towarzyski),
– Dziecięca Akademia Artystyczna (blok programowy dla dzieci w wieku 5-6 lat),
– balet,
– aerobik dla pań,
– joga,
– zajęcia rehabilitacyjne,
– kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych,
– zajęcia wokalno-muzyczne,
– lekcje emisji głosu i umuzykalnienia.

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO I FERII ZIMOWYCH W MOK:
Zajęcia profilaktyczne, , taneczne, muzyczne, rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na basen, do kina, konkursy.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I WIEJSKICH:
– organizacja imprez artystycznych w swoich środowiskach,
– stała współpraca z instruktorami MOK,
– prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych,
– gry i zabawy sportowe, konkursy tematyczne,
– organizacja wycieczek, wyjazdów do teatru,
– zajęcia profilaktyczne,
– udział dzieci i młodzieży w imprezach organizowanych przez MOK,
– promowanie twórczości ludowej,
– przegląd rękodzieła artystycznego i młodych talentów,
– udział w Dożynkach Powiatowych ,
– prowadzenie zespołów regionalnych.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury działają:
– Brzeski Magazyn Informacyjny – redaktor naczelna Beata Kądziołka
– Muzeum Regionalne – kustosz Jerzy Wyczesany
– Uniwersytet Trzeciego Wieku
– Miejska Orkiestra Dęta – kapelmistrz Wiesław Porwisz,
– zespoły folklorystyczne:
– “Jadowniczanie” – kierownik Elżbieta Loranty,
– “Porębianie” – kierownik – Maria Karaś,
– “Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” – kierownik Helena Jewuła.

Z Miejskim Ośrodkiem Kultury współpracują:

– Angelika Zając – Instruktor tańca
– Bogusława Frankowicz – instruktor tańca towarzyskiego,
– Dorota Thomas – instruktor tańca towarzyskiego,
– Edyta Korus – instruktor tańca klasycznego,
– Ryszard Jękot – sędzia szachowy,
– Jerzy Skarżyński – dziennikarz muzyczny, prowadzący muzyczne spotkania autorskie.
– Artur Gawenda – fotograf, prowadzący kółko fotograficzne
– Kinga Frankowicz – instruktor fitness
– Tadeusz Nowak – instruktor jogi
– Agnieszka Piekarz – nauczyciel śpiewu
– Małgorzata Nawrot – nauczyciel śpiewu
– Firma KreaTech – instruktorzy robotyki