O nas

Kadra

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

w Brzesku:

 

Dyrektor  –  Małgorzata Cuber                                                                                                                        

Sekretariat  Specjalista ds. administracyjno-biurowych – Natalia Zając (obecnie pełniąca obowiązki), Mieczysława Styka

Księgowość  –  Marta Hamowska, Aneta Turek

Kasa  –  Elżbieta Loranty (obecnie pełniąca obowiązki), Jadwiga Niemiec-Basista

Główny Specjalista d/s Upowszechniania Edukacji i Twórczości Artystycznej  –  Jerzy Wyczesany

Specjalista ds. promocji i redakcji czasopisma BIM– Beata Kądziołka

Specjalista ds. obsługi biurowej w redakcji BIM – Konrad Wójcik

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Małgorzata Kucia

 

Instruktorzy:
Teresa Szydłowska  – Instruktor muzyki
Karol Niemiec  –  Instruktor muzyki
Wiesław Porwisz  –  Instruktor muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej
Ewelina Stępień  –  Instruktor teatralno-muzyczny
Piotr Duda  –  Instruktor plastyki
Magdalena Małek – Instruktor plastyki
Krzysztof Musiał – Instruktor muzyki
Angelika Zając – Instruktor tańca

 

Akustycy:

Krzysztof Szydłowski, Roman Florczak.

 

Pracownicy obsługi:

Helena Łękawska, Krystyna Mleczko, Roman Florczak.

 

Instruktorzy pracujący w świetlicach, które Miejski Ośrodek Kultury ma w swojej strukturze:
Maria Karaś – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Porębie Spytkowskiej
Elżbieta Loranty – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Jadownikach
Celina Słowik – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Sterkowcu
Iwona Tomasik – Instruktor w świetlicy wiejskiej w Mokrzyskach
Bogusława Frankowicz – Instruktorzy w świetlicy wiejskiej w Okocimiu

 Wielkość czcionki
Kontrast