Międzypowiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” – eliminacje powiatowe 23 października 2017

MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „POSZUKIWANIA” 2017

 

REGULAMIN TURNIEJU

  • Organizatorzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, Dąbrowski Dom Kultury, Małopolski Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.
  • Każda szkoła z terenu powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego może zgłosić maksymalną liczbę uczestników:

– recytacja – 4 uczestników,

– poezja śpiewana – 2 uczestników.

  1. Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach artystycznych i trzech grupach wiekowych:

kategorie wiekowe: szkoły podstawowe (klasy IV-VII), oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne,

kategorie artystyczne:

a) konkurs recytatorski (szkoły podstawowe – klasy IV-VII, oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne),

b) poezja śpiewana (klasy VII szkoły podstawowej, oddziały gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne).

2. Uczestnicy turnieju prezentują teksty literackie, które powstały w latach 1914-2014. Łączny czas wykonania jednego utworu nie może przekroczyć 7 minut.

3. W kategorii konkursów recytatorskich obowiązuje wykonanie jednego utworu poetyckiego oraz jednego prozatorskiego. W konkursie recytatorskim mogą brać udział uczestnicy ze szkół podstawowych (klasy IV-VII), oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

4. W kategorii poezja śpiewana – uczestnicy prezentują dwa utwory (wykonanie piosenek znanych i posiadających określony kształt artystyczny dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową, własną interpretację).

Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego zarejestrowanego na płycie CD oraz akompaniamentu innej osoby, także opiekuna (oceniany jest jedynie wykonawca piosenki).

W tej kategorii mogą brać udział uczestnicy z klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych  oraz szkół ponadgimnazjalnych.

5. Uczestników Turnieju oceniać będzie powołana przez organizatorów Komisja.

Jury konkursu recytatorskiego dokona oceny według następujących kryteriów:

– interpretacja utworów,

– kultura słowa,

– dobór repertuaru (wartość artystyczna),

– ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii poezja śpiewana jury uwzględni także:

– zgodność muzyki z charakterem wiersza,

– muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

– wartości artystyczne muzyki.

6. Turniej odbędzie się dwuetapowo:

eliminacje powiatowe: Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku, dla powiatu brzeskiego – 23.10.2017 r., godz. 9:00 (sala 205 i sala audytoryjna)

finał międzypowiatowy: Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Brzesku – 26.10.2017 r., godz. 10:00 (sala audytoryjna).

7. Jury kwalifikuje do turnieju finałowego laureatów i może dodatkowo zakwalifikować osoby wyróżnione.

8. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich dyplomy uczestnictwa, poczęstunek, dla laureatów eliminacji i finału nagrody rzeczowe.

9. Zgłoszenia do eliminacji powiatowych turnieju na podanych kartach należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 19.10.2017r. na podany poniżej adres lub e-mail (drogą elektroniczną- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia listem zwrotnym):

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku

Plac Targowy 10

32-800 Brzesko

e-mail: kultura1@poczta.onet.pl

Do pobrania: Poszukiwania-2017-Regulamin  ,  KARTA UCZESTNIKA Poszukiwania 2017

 

Kategoria: Aktualności
Data: 25 Wrz 2017


Wielkość czcionki
Kontrast