Działalność

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, kultywowanie rodzimego folkloru , zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Realizując powyższe założenia, jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się, a także dorosłych. Placówka chce sprostać twórczym potrzebom społeczności Brzeska i okolic. Naszym najważniejszym celem jest proponowanie uczestnikom nowych, atrakcyjnych zajęć.

ZAKRES DZIAŁAŃ MOK:
organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i plenerowych,
organizacja koncertów, wieczorów teatralno-muzycznych, spotkań autorskich,
organizacja wystaw malarstwa, fotografii, grafiki, rzeźby,
organizacja przeglądów, konkursów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
organizacja wyjazdów do teatru (5 razy w roku),
edukacja regionalna (prelekcje dla młodzieży szkół z Brzeska i gminy na temat zabytków, historii, twórczości naszego regionu),
inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości,
podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,
działalność instruktażowo – metodyczna,
inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości,
promocje książek,
działalność wydawnicza (BIM).

PROPOZYCJE STAŁYCH ZAJĘĆ:
nauka gry na instrumentach klawiszowych
nauka gry na gitarze akustycznej i klasycznej
nauka gry na instrumentach dętych
nauka gry na skrzypcach
koło plastyczne
zajęcia plastyczne dla adeptów szkół wyższych
koło teatralne
koło szachowe
koło fotograficzne
grafika komputerowa
AKADEMIA DŹWIĘKU – obsługa komputerowych programów muzycznych
koła taneczne (cheerleaderki, taniec towarzyski)
Dziecięca Akademia Artystyczna (blok programowy dla dzieci w wieku 5-6 lat)
balet
aerobik dla pań
joga
zajęcia rehabilitacyjne
kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych
zajęcia wokalno-muzyczne
lekcje emisji głosu i umuzykalnienia.

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO I FERII ZIMOWYCH W MOK:
W programie zajęcia profilaktyczne, , taneczne, muzyczne, rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na basen, do kina, konkursy.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH I WIEJSKICH:
0rganizacja imprez artystycznych w swoich środowiskach
stała współpraca z instruktorami MOK
prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych
gry i zabawy sportowe, konkursy tematyczne
organizacja wycieczek, wyjazdów do teatru
zajęcia profilaktyczne
udział dzieci i młodzieży w imprezach organizowanych przez MOK (Dni Brzeska, Święto Chleba, Piknik Country)
szkoła malowania
promowanie twórczości ludowej
przegląd rękodzieła artystycznego i młodych talentów
udział w Powiatowych Dożynkach
prowadzenie zespołów: ” Jadowniczanie” i ” Porębianie”.

Przy Miejskim Ośrodku Kultury działają:
Orkiestra Dęta, której kapelmistrzem jest Wiesław Porwisz,
Zespoły Folklorystyczne „Jadowniczanie” i „Porębianie”, pod kierunkiem choreografa Jacka Dziadura,
Zespół Folklorystyczny „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”, pod kierunkiem instruktora zespołu Stanisławy Stolarz,
Zespół „Brzeskie Smyczki”, którym kieruje krakowski skrzypek Zbigniew Kawalec.

Z Miejskim Ośrodkiem Kultury stale współpracują:
Bogusława Frankowicz – instruktor tańca towarzyskiego,
Dorota Thomas – instruktor tańca towarzyskiego,
Edyta Korus – instruktor tańca klasycznego,
Ryszard Jękot – prowadzi warsztaty szachowe,
Jerzy Skarżyński – dziennikarz muzyczny, prowadzi muzyczne spotkania autorskie.

Od stycznia 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Brzeski Magazyn Informacyjny został przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Kultury, który stał się tym samym jego wydawcą. Funkcję redaktora naczelnego pełni Pani Dyrektor Małgorzata Cuber.Wielkość czcionki
Kontrast