7. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży „TEATRALNE LUSTRA” – 15-17 maja 2018

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne do udziału w  7. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA, które odbędą się w dniach 15-17 maja 2018 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, plac Targowy 10.

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z subregionu tarnowskiego, promocja i wspieranie teatralnej twórczości dzieci i młodzieży, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego. Wszystkie przedstawienia teatralne oceniać będzie Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia oraz Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO za możliwie optymalne wykorzystanie środków inscenizacyjnych dostępnych w pracy z dziećmi i młodzieżą przekładające się na twórczy rozwój uczestników projektu teatralnego oraz nominuje zespoły teatralne do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu

Zespoły oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych:

  • teatry dziecięce (7-12 lat)
  • teatry młodzieżowe (13-16 lat)

W trakcie Konfrontacji odbędą się dyskusje pospektaklowe realizatorów widowisk teatralnych z Zespołem Konsultantów.

W załączeniu przedkładamy regulamin 7. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA oraz kartę zgłoszenia, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów
lub mailowo: i.stanaszek@mcksokol.pl

Dodatkowych informacji udziela koordynator Konfrontacji Ilona Stanaszek tel. 14/ 626 07 61,18/ 534 0 689, e-mail: i.stanaszek@mcksokol.pl.

 

Kategoria: Aktualności
Data: 22 Lut 2018


Wielkość czcionki
Kontrast