1. Regionalne Spotkania KGW – zgłoszenia do 20 marca 2018

1. Regionalne Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy do udziału w 1. Regionalnych Spotkaniach Gospodyń Wiejskich, będących częścią realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu pn. Małopolska Szkoła Tradycji. Wydarzenie odbędzie się w Domu Ludowym w Jadownikach.

Udział w Spotkaniach może wziąć dwoje przedstawicieli KGW, stowarzyszeń kobiecych oraz animatorów kultury ludowej z powiatu brzeskiego. Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej.

Wykładowcami będą stali współpracownicy instytucji, specjaliści z poszczególnych dziedzin kultury ludowej, teatru, sztuk kulinarnych: Maria Danuta Cetera (etnograf), Urszula Gieroń (etnograf), Monika Dudek (etnograf, tancerka i pieśniarka), Andrzej Róg (aktor, reżyser, scenarzysta). Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Spotkaniach.

miejsceDom Ludowy w Jadownikach, filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, ul. Krakowska 98
termin28 marca, 11 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja, 23 maja

godziny9.00 – 15.00

Opłata akredytacyjna wynosi 25 zł od osoby (dotyczy wszystkich pięciu zjazdów).W ramach akredytacji pokrywamy koszty dydaktyczne, zapewniamy serwis kawowy oraz gorący posiłek w przerwie zajęć.

Informujemy, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  •  przesłanie karty zgłoszenia nie później niż do 20 marca br. na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz,

z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW

  • wpłata akredytacji na konto: 25 1240 4748 1111 0010 7519 5862, z dopiskiem: Regionalne Spotkania KGW

Uwaga: nie przyjmujemy zgłoszeń na wybrane zajęcia!

 

Bliższych informacji można uzyskać w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, koordynator Spotkań – Anna Turewicz, tel. 18/448 26 05, e-mail: a.turewicz@mcksokol.pl

 

Do pobrania – Krata zgłoszenia

Kategoria: Aktualności
Data: 01 Mar 2018


Wielkość czcionki
Kontrast